Wat je moet weten

Het eBay-beleid helpt ons om van eBay een veilige en eerlijke handelsplaats te maken voor alle kopers en verkopers. We vinden het belangrijk dat jij je op je bedrijf kunt concentreren in plaats van tijd te verliezen met het lezen van beleidsregels.
 
Vanaf 1 oktober 2019 gebeurt het volgende:
 

  • We vereenvoudigen en voegen beleidsregels op eBay samen.
  • We verbeteren onze communicatie bij een mogelijke overtreding op ons beleid.
  • Met de functie ‘Alle aanbiedingen verbergen’ helpen we je om overtredingen op te lossen en te blijven verkopen.

Een eenvoudiger eBay-beleid

We zijn ons ervan bewust dat zakelijke verkopers zo snel mogelijk op de hoogte moeten zijn van ons beleid. Als er iets misgaat, moet je het probleem snel op kunnen lossen. 
 
Vanaf 1 oktober vereenvoudigen we onze beleidsstructuur en beperken we het totale aantal beleidsregels. We veranderen niet wat wel en niet is toegestaan op eBay, maar we voegen beleidsregels samen zodat ze gemakkelijker te begrijpen zijn. Het beleid is nog steeds te vinden in het gedeelte Hulp en contact. 
 

Je overtreding op het beleid helpen begrijpen

De meeste mensen verkopen met de beste bedoelingen. We begrijpen dat fouten menselijk zijn en we helpen je graag om het op te lossen.
 
We blijven je waarschuwen wanneer aanbiedingen een overtreding vormen op ons beleid, maar we herschrijven onze e-mails en berichten, zodat het volgende duidelijk is: 
 
1.    Het beleid
2.    Hoe je het beleid hebt overtreden
3.    De acties die je moet nemen
4.    De gevolgen als je geen actie neemt
We geven je een periode uitstel, zodat je alle nodige acties kunt ondernemen om het probleem op te lossen.  

Daarnaast standaardiseren we de te volgen procedure bij overtredingen, zodat je het probleem makkelijker op kunt lossen. 
 

Bedrijfscontinuïteit verzekeren

We begrijpen dat fouten gebeuren en daarom zullen we vanaf 1 oktober ons beleid ook op een andere manier implementeren. Volgens ons huidige beleid kunnen we je aanbiedingen beëindigen en je account schorsen.

We introduceren een nieuwe maatregel met de naam Alle aanbiedingen verbergen. Hiermee verbergen we je vaste prijs aanbiedingen in de zoekresultaten van kopers en rubrieken op eBay tijdelijk, tot je de overtreding op ons beleid hebt opgelost, in plaats van de aanbiedingen te beëindigen en je account te schorsen. Na deze tijdelijke periode zijn je aanbiedingen opnieuw zichtbaar in de zoekresultaten en rubrieken, en verliest je geen verkoopgeschiedenis van je objecten. 

De functie Alle aanbiedingen verbergen maakt je aanbiedingen tijdelijk onzichtbaar in de zoekresultaten op eBay. Kopers die je objecten volgen of op je objecten geboden hebben, kunnen hun aankopen nog steeds voltooien. Je kunt ook nog steeds bestellingen uitvoeren en je klantenservice beheren. Als verkoper blijft je wel altijd verantwoordelijk voor alle verschuldigde kosten.


Waarschuwing: De specifieke aanbieding die een overtreding vormt op het beleid, wordt nog steeds beëindigd. Bovendien blijven we accounts schorsen wanneer deze een ernstige overtreding op het beleid vormen, zoals vervalsingen of verboden objecten.
 

Volgende stappen

Je hoeft niets te doen, maar we raden  wel aan om jezelf vertrouwd te maken met onze nieuwe beleidsstructuur, die geïntroduceerd wordt op 1 oktober. 

Help onze content verbeteren met feedback

Je feedback is belangrijk voor ons! Je kunt ons helpen ons nieuws voor verkopers te verbeteren door onze enquête in te vullen.