BTW op internationale transacties

Wanneer je internationaal verkoopt, moet je mogelijk rekening houden met directe en indirecte belastingverplichtingen in de landen waar je zaken doet, voorraad opslaat of goederen verzendt. Als je buiten je eigen land verkoopt of daarover denkt, kunnen deze onderwerpen over BTW voor je van belang zijn.

Regels in Duitsland

Regels in Frankrijk

Algemene informatie over BTW

Deze informatie is niet bedoeld als en moet niet worden gebruikt als juridisch advies. Als je niet zeker weet welke wetten van toepassing zijn en hoe je je eraan moet houden, raadpleeg dan een belastingconsulent of juridisch adviseur.

Europese Commissie > Hoe BTW werkt

Specifieke BTW-informatie per EU-land

Australian Taxation Office > Goods and services Tax

Overzicht van Canada Revenue Agency GST/HST

 

Wijzigingen in BTW-regelgeving in Duitsland

Als gevolg van een wetswijziging in Duitsland op 1 januari 2019 dient eBay van elke zakelijke verkoper een certificaat ('Bescheinigung nach §22f UStG') te ontvangen waaruit blijkt dat de verkoper een BTW-nummer heeft.

Lees meer. 

 

Over belastingen op import- en exporttransacties

Wanneer je internationaal verkoopt, moet je voldoen aan belastingverplichtingen voor import- en exporttransacties in de landen waar je zakendoet. Met de termen 'import' en 'export' worden meestal objecten beschreven die een land binnenkomen of verlaten.

In de EU wordt de term 'import' gebruikt om objecten te beschrijven die de EU in komen vanaf een locatie buiten de EU, zoals Zwitserland of Noorwegen. Zie een lijst met de huidige EU-lidstaten.

Binnen de EU zijn er ook enkele gebieden die worden behandeld als locaties buiten de EU:

De Ålandseilanden (Finland)

De Canarische Eilanden (Spanje)

De Kanaaleilanden (Jersey, Guernsey, Alderney, Herm en Sark)

De Franse overzeese gebieden Guadeloupe, Frans-Guyana, Martinique en Réunion

Oros Athos, ook Agion Poros genoemd (Griekenland)

Voor commerciële zendingen die naar xx worden verzonden vanaf de Kanaaleilanden, geldt geen enkele vrijstelling van import-BTW.

Als een object vanuit de EU wordt geëxporteerd, betekent dit dat het object de EU verlaat en wordt verzonden naar een eindbestemming buiten de EU. 

Als je objecten exporteert uit of importeert in welk land dan ook, inclusief landen in de EU, moet je mogelijk:

 • Invoerbelasting, rechten en accijns betalen wanneer je objecten in dat land worden vrijgegeven. Deze kosten zijn meestal verschuldigd in het land dat de eindbestemming van je objecten is. Tenzij je de verplichting om deze kosten te betalen hebt verlegd naar de koper, ben jij er uiteindelijk verantwoordelijk voor.
 • Houd rekening met douanewetgeving en -regelingen die gelden in de landen waarnaar en waaruit je objecten worden verzonden, zoals uitvoervergunningen, invoervergunningen en douanerechten. 
 • Houd je goed aan alle douaneprocedures. Je kunt een expert, zoals een expediteur of verzender, inschakelen die namens jou optreedt. Deze kan ook helpen met aanvullende services, zoals opschortingsregelingen voor invoer- en uitvoerrechten. Ze helpen te voorkomen dat je steeds kosten moet betalen als een afzonderlijke verzending naar de EU wordt vrijgegeven. 

Als je handel drijft met de interne EU-markt en objecten van het ene EU-land naar het andere verzendt:

 • Je hoeft geen douanerechten en heffingen te betalen. Er zijn binnen de EU geen douanegrenzen, tenzij je verzendt van of naar een van de speciale EU-gebieden.
 • Er zijn geen douanedocumenten vereist.
 • Zorg binnen de EU dat je duidelijk maakt wat er moet gebeuren als je objecten niet kunnen worden geleverd op het adres van de koper. Objecten kunnen worden vernietigd of je kunt een retouradres vermelden, zodat de objecten naar je kunnen worden geretourneerd.
   

Douanedocumenten

Lokale douaneautoriteiten bepalen aan de hand van je douanedocumenten of: 

 • Objecten mogen worden geëxporteerd of geïmporteerd.
 • Je vergunningen nodig hebt.
 • Je invoerrechten, douanerechten of accijns moet betalen.

Als je douanedocumenten onvolledig of onjuist zijn, komen je objecten mogelijk niet door de douane. Dat kan deze gevolgen hebben:

 • Vertraging van de levering aan je koper
 • Extra kosten als objecten moeten worden geretourneerd.

Sommige expediteurs kunnen de douaneformaliteiten verzorgen. Dit omvat vaak het regelen van de douanedocumenten en betaling van douanerechten, belastingen en kosten, zodat je je kopers een verzendservice kunt bieden waarbij de douanerechten en -heffingen al zijn betaald.

Geef je pakketten niet als geschenken of niet-commerciële objecten aan om douanekosten te omzeilen. Onjuiste aangifte bij de douane of onbedoeld proberen beperkte of verboden objecten te importeren kan tot langetermijnproblemen voor je bedrijf leiden.

 

Je objecten exporteren

Als je objecten exporteert naar landen buiten de EU:

 • Je hoeft geen BTW in rekening te brengen. Je moet de nettowaarde van je geëxporteerde objecten aangeven in je BTW-aangifte, maar je moet ook je exportdocumenten verkrijgen en bewaren. Dit omvat verzendbewijzen ter staving van het nultarief voor je levering of enig ander bewijs dat je objecten de EU hebben verlaten. Meer informatie over BTW op internationale transacties. 
 • Je moet aan de douaneautoriteiten uitvoeraangiften en de juiste vergunningen verstrekken die vereist zijn voor het type object dat je exporteert. 
 • Zorg dat je op de hoogte bent van uitvoerheffingen. Een uitvoerheffing is een toeslag op de export van een product die van toepassing kan zijn op het transport van objecten naar bestemmingen buiten de EU. In het algemeen worden uitvoerheffingen zelden toegepast, bijvoorbeeld voor zeer specifieke landbouwproducten of niet-duurzame producten.

 

Exportdocumenten

Aan de hand van je exportdocumenten controleren de lokale douaneautoriteiten of je objecten zonder beperkingen kunnen worden geëxporteerd.

In het algemeen is de volgende documentatie vereist:

Commerciële factuur

Je moet voldoen aan de vereisten op het gebied van facturering in het land waaruit je exporteert en waar je een BTW-nummer hebt. 

Douanedocumenten

Naast je commerciële factuur kunnen meer douanedocumenten vereist zijn, zoals:

 • Douaneformulieren
 • Uitvoervergunningen of andere licenties

In het algemeen moet je de volgende informatie verschaffen in je douanedocumenten: 

 • Een volledige productbeschrijving
 • De prijs van je object
 • Het nettogewicht (in kilo's) van je object
 • Het land van herkomst
 • Goederencodes van de producten die je exporteert. Deze worden ook HS-nummers (Harmonised System) genoemd. Ze classificeren je objecten voor import- en exportdoeleinden en er wordt mee bepaald hoeveel rechten je moet betalen en of er import- of exportbeperkingen gelden voor je levering. Zorg dat je de juiste goederencodes voor je producten hebt.
 • Je EORI- en BTW-nummer. Het EORI-nummer wordt gebaseerd op het BTW-nummer van een bedrijf en wordt gebruikt voor de communicatie met douaneautoriteiten in de EU. Je kunt je EORI-nummer opvragen bij je lokale belasting- of douanekantoor.

Voeg aan de buitenzijde van het pakket een kopie van de commerciële factuur toe met behulp van een plastic envelop of een envelop met daarop de tekst 'douanedocumenten'. In de meeste landen gelden specifieke vereisten voor facturen. 

 

Je objecten importeren

Als je ervoor kiest je klant een verzendservice inclusief betaalde douanerechten en -heffingen te bieden, moet je er rekening mee houden dat je de objecten onder je eigen naam importeert in het land waar de koper zich bevindt. Als dit land een indirect belastingsysteem heeft, moet je bij je kopers mogelijk BTW in rekening brengen voor het land waarin je importeert.

Als je objecten importeert in een land:

 • In alle EU-landen gelden dezelfde douanerechten, op basis van de EU-douane-unie. 
 • Het biedt geen financieel voordeel om je objecten bijvoorbeeld in Frankrijk in plaats van Duitsland te importeren, maar de import-BTW kan wel verschillen. 
 • Zodra je objecten zijn geïmporteerd en door de douane zijn gekomen, kunnen ze in dat land vrijelijk worden vervoerd. Je kunt ze vanaf dat moment zonder verdere douanerechten verplaatsen.
 • Zorg er indien nodig voor dat de import-BTW en andere douanerechten in het land van bestemming zijn betaald. Dat is in het algemeen de verantwoordelijkheid van de importerende persoon of het importerende bedrijf, ook wel de geregistreerde importeur genoemd.
 • Je moet importdocumenten verschaffen. Die bestaan meestal uit de exportdocumenten die je aan je levering hebt toegevoegd. Welke importdocumenten in niet-EU landen vereist zijn, verschilt. Bezoek de websites van de nationale douaneautoriteiten voor meer informatie.
 • Als jij de geregistreerde importeur bent en de waarde van de objecten boven de toepasselijke vrijstelling voor goederenzendingen van geringe waarde ligt, moet je mogelijk het volgende betalen: 
  • Douanerechten. Dit zijn indirecte belastingen die door nationale belastingdiensten worden geheven wanneer objecten in een land worden geïmporteerd. Ze kunnen afhankelijk van nationale regelgeving verschillen. Je kunt ook je postbedrijf, expediteur of douane-expediteur om advies vragen.
  • Import-BTW. Dit is verschuldigd als de vrijstelling voor goederenzendingen van geringe waarde niet van toepassing is.  
  • Accijnzen. Dit zijn landspecifieke belastingen op bepaalde typen objecten, zoals alcohol of tabak. 

 

Vrijstelling voor goederenzendingen van geringe waarde

Normaal gesproken wordt BTW geheven op de levering van objecten en services door een handelaar met BTW-registratie. 

Als je onder je eigen naam objecten importeert in de EU of andere landen met een indirect belastingsysteem, moet je rekening houden met het volgende:

 • Import-BTW moet worden betaald door de persoon die de objecten heeft besteld of door de persoon die wordt vermeld als de geregistreerde importeur, en wordt berekend op de totale douanewaarde van de objecten. Dit omvat transportkosten, verzendkosten, verzekering en eventuele rechten die moeten worden betaald. 
 • Als je de objecten niet onder je eigen naam importeert en bent overeengekomen dat de koper verantwoordelijk is, moet de koper BTW betalen.
 • Het tarief van de import-BTW is hetzelfde als het BTW-tarief voor equivalente goederen die in dat land worden verkocht. 

Voorbeeld: Het standaard-BTW-tarief voor de verkoop van een stoel in een Nederlandse winkel is momenteel xx%. Als deze stoel in Nederland wordt geïmporteerd, geldt een import-BTW-tarief van xx%. Wanneer dezelfde stoel in Rusland wordt geïmporteerd, geldt een import-BTW-tarief van 18%. In Australië is de import-BTW 10%.

 

Aanvullende hulpmiddelen

Europese douane

 • European Customs Information Portal
  Tip: op de eerste pagina van deze portal kun je in het kader Quickfinder toegang krijgen tot de nationale douanewebsite van elk EU-land.
 • Modeltransacties
  Handige tip: modeltransacties zijn een prima manier om douane-informatie te krijgen en geanimeerde dia's te bekijken over veel transacties waarmee je te maken kunt krijgen wanneer je objecten vanuit of naar de EU importeert of exporteert.

Europese Commissie

Europese Unie

Overige